Textruta: Välkommen till CAPHULT! 
CAPHULT erbjuder företagsägare och företagsledning strategisk och finansiell rådgivning inför generationsskiften, ägarskiften, kapitalanskaffning eller andra situationer då Ert företag står inför större strategiska förändringar. 
I Sverige kommer ett mycket stort antal företag framöver byta ägare p.g.a. generationsskiften. I många ägarledda företag kommer den yngre generationen av olika skäl inte vilja ta över. Företagsägare måste hitta andra ägare eller lösningar. Oavsett skäl till ägarskifte skulle många svenska företag öka sin konkurrenskraft och sitt värde genom att ännu mer fokusera på de strategiska och värdeskapande åtgärderna. Som ägare ser du kanske nya möjligheter att expandera Er verksamhet på nya marknader eller med nya produkter och tjänster. För att göra det kanske det krävs riskvilligt kapital för expansion och att Ert företag tillförs ny kunskap. Oavsett i vilken situation Ert företag befinner sig, kan vi på CAPHULT hjälpa Er! 
CAPHULT är ett oberoende rådgivningsföretag som i samverkan med finansiella aktörer, företagsmäklare och andra specialiserade rådgivare hjälper Er att hitta bästa lösning för Ert företag. Vår rådgivning är baserad på lång erfarenhet av företagande, strategiska och finansiella frågor etc. Vi använder kvalificerad metodik för att säkerställa bästa kvalitet och resultat. Vår verksamhet och rådgivning kännetecknas av ödmjukhet, spetskompetens, professionellt agerande i alla situationer, diskretion, tydliga resultat och att vi uppnår våra kunders högt ställda krav och förväntningar. Vårt småländska ursprung och inställning till företagande gör att vi hela tiden strävar efter att utveckla vår verksamhet i nära samarbete med våra kunder och partners. Vi ger oss aldrig förrän vi hittat den bästa långsiktiga lösningen för Ert företag! 
Ni är alla varmt välkomna att kontakta oss på CAPHULT! 
 
 
 

 

Textruta: